E-mails en bijhorende bijlagen zijn STRIKT vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik van de bestemmeling. Tenzij u de bestemmeling bent of de persoon verantwoordelijk voor de afgifte van dit bericht aan de bestemmeling, dient u zich te onthouden van elke bekendmaking, reproductie, verspreiding of elk ander gebruik van dit bericht. Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht  ons onmiddellijk telefonisch op de hoogte te brengen en deze e-mail en haar bijlagen definitief te vernietigen.

De voorwaarden betreffend GDPR kunnen opgevraagd worden via info@ultimatewoodworks.be of zijn terug te vinden op onze website; www.ultimatewoodworks.be/gdpr .